Zorlu Koşullar

En zorlu koşullar altında güvenli prosesler

Vinç tesislerinde, madencilik, petrol ve gaz üretiminde, çelik fabrikalarında veya rüzgâr enerjisi santrallerinde ölçüm ve kontrol sistemleri en zorlu çevresel koşullar ve şok veya vibrasyon gibi şiddetli mekanik etkiler altındayken bile güvenilir bir şekilde işlev göstermelidir. Bu durumda en önemli bileşenler, özellikle sağlam bir yapı ve dayanıklı bir teknolojidir.

TR-Electronic, ekstrem durumlara karşı dayanıklılık gösteren zorlu koşullar (Heavy Duty) için mutlak rotatif enkoderler, artımlı rotatif enkoderler ve endüstriyel PC’ler geliştirip üretmektedir.

Zorlu Şartlara Dayanıklı(Heavy-Duty) Rotatif Enkoderler

TR-Electronic’in alüminyum veya paslanmaz çelikten üretilen kalın dış gövdeye sahip zorlu koşullara uygun mutlak rotatif enkoderleri, gereksinimlere bağlı olarak ısıtma veya soğutma ögeleriyle donatılabilir. Gövdeleri uygulamaya bağlı olarak ATEX uyumlu ve aynı zamanda tuz ve asite karşı dayanıklı olacak şekilde üretilebilir.

Zorlu Şartlara Dayanıklı(Heavy-duty) artımlı rotatif encoderler

Artımlı rotatif enkoderlerin mükemmel bir şekilde çalışması, en şiddetli dış etkenlere maruz kalması durumunda bile garanti altına alınmalıdır. Bu durum ise sağlam bir yapı ve dayanıklı bir teknoloji gerektirir. TR-Electronic’in zorlu ​şartlara dayanıklı artımlı rotatif enkoderleri sağlam alüminyum veya paslanmaz çelik gövdelerden oluşur ve gereksinimler doğrultusunda ısıtıcı veya soğutucu elemanlarla donatılabilir. Uygulamaya bağlı olarak tuz ve asite karşı dayanıklı gövdeler de kullanılabilir.

Zorlu Şartlara Dayanıklı(Heavy-duty) Endüstriyel PC

Entegre edilen bileşenlerin normal gövde ve montajı bu gibi durumlarda yetersiz kalabilir. Önemli prosesler bu PC’lere bağlıysa bu yetersizlik çok kritik hatalara sebep olabilir. Ancak TR-Electronic’in zorlu şartlara dayanıklı PC’leri bu durumun üstesinden rahatlıkla gelebilir. Dahili yay bağlantılı şasiler, mekanik olarak montaj çerçevesinden ayrıştırılmıştır ve vibrasyon veya şoka karşı olağanüstü direnci garanti eder.