TR-Electronic Endüstri 4.0’a Hazır

Kapsamlı ağ ve sistemler arasındaki açık iletişim, Endüstri 4.0 açısından öncü bir güçtür. Artan kişiselleştirilmiş ürün talebi sonucu ortaya çıkan üretim sistemlerindeki ek fonksiyon gereksinimlerinin uygulanması, makul fiyat talebi ile birleştiğinde, birbirleriyle iletişim kurabilen akıllı ve uyarlanabilir üretim sistemleri ortaya çıkmaktadır. Formül ve proses kontrol verilerinin doğrudan değiştirimi, üretim proseslerinin dinamik adaptasyonu, malzeme akışı ve ürün bazlı belgeleme, yüksek esneklik sağlayarak verimli üretimle birleşen çeşitli kullanıcı gereksinimlerini mümkün kılmaktadır.

  • “Big Data” durum izlemesinde kullanılan TR sensörleri
  • Kontrol sistemlerinde işlem için proses ve durum verileri
  • Hareket verileri (rotatif hız aralıkları, tur sayısı)
  • İletişim verileri ve arızaları
  • Güç kaynağı verileri ve arızaları
  • Ortam koşulları (sensör çekirdek sıcaklığı)
  • Fieldbus ve Endüstriyel Ethernet kullanımında asenkron veri kanalları

Makine ve sistem üreticileri, sistemin durumunu geniş çaplı gerekli proses verilerini kullanarak analiz etmeye çalışır ve böylelikle sistem duruşları ve hatalı üretim gibi istenmeyen durumlardan kaçınırlar. Makine ve sistem denetleyicileri bu amaçla asıl proses için hayati önem teşkil etmeyen çok sayıda veri toplar ve bu verileri “Big Data” yöntemlerini kullanarak analiz ederler. Bu durum genellikle rotatif enkoderi doğrudan etkilemeyip, daha çok aşınmaya eğilimli bileşenlerin durumunu etkiler.

Örneğin;
Bir pozisyon işleminde sadece ulaşılan konum asıl önemi teşkil eder. Geri bildirim değişkeni olarak, ulaşılan konum, konum kontrolünün merkez bileşenidir. Ancak montajı gerçekleşmiş sürücü bileşenlerinin (mil yatağı, şaftlar, motorlar) kullanım ömrü için önemli olan diğer faktörler ise konumlandırma işleminin kaç kere, hangi eksen hızlarıyla ve hangi torkla gerçekleştirildiğidir. Frekans ve hız hakkındaki bilgiler bir rotatif enkoder tarafından sağlanırken tork, konvertör tarafından akım değerleri alınarak belirlenir. Daha yüksek seviyeli bir sistemin bu verileri derlemesi durumunda, ortaya sistem kondisyonunun kapsamlı bir resmi çıkar. Ayrıca özel sensörlerle iletişimin anlık hata sıklıkları kaydedilerek, beklenmedik bir sistem modül arızası meydana gelmeden, örneğin kablo taşıyıcısı içerisindeki bir kablonun kopma ihtimali öngörülebilir.

Olasılıklar neredeyse sınırsızdır. Sensörlerin etkileşimi, kontrol seviyesi, veri depolama ve değerlendirmesi gibi faktörler makine ve sistem kullanıcı ve üreticilerine kapsamlı bir görüntü sağlar.

Özellikle Fieldbus ve Endüstriyel Ethernet arayüzleri ile tasarlanan TR-Electronic rotatif ve lineer enkoderleri, dahili olarak işlem için öncelikli önem taşıyan pozisyon ve hız değerlerinden çok daha fazla veri kaydeder. Böylelikle ara yüze ve ürün serisine bağlı olarak, güç kaynağının kalitesi, ağ bağlantısının durumu ve zaman içerisindeki hız aralıkları hakkında detaylı veriler elde edilebilir.

Proje ve montaj uzmanları veya çoğu zaman sadece operatörler, hedef biçimdeki farklı sistem veya makinelerdeki verilerin tamamını kaydedebilir veya istatistiksel olarak değerlendirebilirler. TR-Electronic güncel sensör serileriyle, durum kapsamının değerlendirilmesi için kullanılan geniş çaplı karakteristik veriler sunar ve böylelikle Endüstriyel Ethernet veya geleneksel Fieldbus özelliklerinin standart iletişim kanalları aracılığıyla varoluşunu sağlar.

TR-Electronic rotatif ve lineer enkoderlerinde yer alan genişletilmiş sensör verileri, diğer verilerle anlamlı bir şekilde birleştirilip değerlendirildiğinde makineler ve tesisler hakkında değerli bilgiler edinilir.